Produkter og tjenester vi kan tilby;
Kalesjer
Interiør
Seil & rigg
Rens & impregnering
Presenninger og opplags kalesjer
Solavskjerming
Omtrekking av møbler