Z-Seil A/S ble stiftet i 2003, med stor fokus på kalesjer og seil med tilhold på eget seilloft i Kolbjørnsvik i Arendal. I 2011 var vi nødt til å flytte og lokaliteten ble Stoa, nærmere bestemt Industritoppen 15.
I 2017 kom et nytt kapittel i Z-Seil’s historie når 3 damer overtok eierskap og har videreført drift. Det er fortsatt stor fokus på kalesjer og seil, men i tillegg har vi fagkompetanse innen solavskjerming, interiør og møbeltapetsering.