Vi er leverandør av solskjerming fra WEBA, vi har vår kampanje som går fra lørdag 7. april til og med lørdag 5. mai.
Nytt i år er Création Baumann Solskjerming – som utmerker seg med kreativ design og akustisk solskjerming. God akustikk i et rom kan være en utfordring, og Création Baumann har derfor videreført sin unike akustiske tekstil-kolleksjon til også å kunne anvendes som funksjonell lydabsorberende solskjerming.
Brosjyre Solavskjerming 2018